KONFLIKTS – RESURSS VAI DRAUDS?

Īpaši svarīgi ir izvairīties no konfliktiem darbavietās un darbā ar klientiem. Darba vide, atmosfēra, kādā strādājam ir daļa no pamata tam, cik būs veiksmīgs darba process un kāds būs darba rezultāts, kas, savukārt, var atstāt pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz darbu ar klientiem.

Kā labāk rīkoties konflikta situācijās, kā nezaudēt kontroli pār situāciju un emocijām, kā rast pēc iespējas veiksmīgākus konflikta risināšanas variantus – uz šiem un daudz citiem jautājumiem varēsiet rast atbildes semināra laikā.

Semināra programma:

  1. Konflikti – to būtība un nepieciešamība konfliktēt
  2. Konfliktu rašanās redzamie un neredzamie iemesli – kā izvairīties no  konfliktiem, kā atpazīt konfliktus darba vidē
  3. Konfliktu risināšanas taktikas un prasmes – kā pilnveidot iemaņas konfliktu risināšanā
  4. Spriedzes mazināšanas iespējas – personības izzināšana un kā sagatavoties konfliktsituācijām
  5. Saskarsmes nianses konfliktu situācijās - konfliktogēni saskarsmē, kā no tiem izvairīties
  6. Diskusijas, individuālās konsultācijas, pieredzes apmaiņa.
 STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – kā no tā izvairīties...

 

Vai zinājāt, ka viena minūte aktīvas konfliktēšanas prasa 10-20 minūtes nomierināšanās laika? Savukārt viena stunda konfliktējošas saskarsmes vēl 3 stundas un 20 minūtes notur mūs emocionālā sasprindzinājumā.

Ko varam darīt savā labā, lai izvairītos no stresa un izdegšanas sindroma? Kādu ietekmi tas var atstāt uz personību, veselību, darbu un daudz citām jomām? Šajos un citos jautājumos iedziļināsimies semināra laikā.

 

Semināra programma:

1.     Izdegšanas sindroma cēloņi un simptomi

2.     Stress, tā pazīmes un izpausmes, iespējamās sekas

3.     Stresa ietekmes process – kurp virzam emocijas?

4.     Galvenie stresori – kā no tiem izvairīties

5.     Ko darīt, ja stress jau ir ar mums

6.     Praktiskie vingrinājumi un ieteicamās metodes stresa mazināšanai

 LAIKA MENEDŽMENTS 

 

Laiks – ko tas mums katram nozīmē? Vai esam apmierināti ar savas dzīves vai darba ritējuma plānošanu? Varbūt ir vēlme vai nepieciešamība ieviest korekcijas plānošanās procesā, lai veiksmīgāk sasniegtu sev vēlamo rezultātu jebkurā dzīves jomā? Ja radušies šādi jautājumi, tad šis seminārs varētu būt ceļš uz risinājumu.

Semināra programma:

1.   Laika efektīvas izmantošanas dimensijas

2.   Laika zagļi – kā no tiem izvairīties

3.   „Laika Pica” – vizuāls skats uz savu dzīvi

4.   Nepabeigtie darbi – to patiesie iemesli un iespējamās sekas

5.   Laika vadības metodes

6.   Testi, diskusijas, individuālās konsultācijas

 Seminārus vada Dace Kiršteine – zinoša un profesionāla speciāliste personāla vadības un psiholoģijas jomā, ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā un profesionālā maģistra grādu psiholoģijā Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskolā. Ir plaša pieredze kursu un semināru pasniegšanā psiholoģijā, saskarsmē, konfliktsituāciju risināšanā, lietišķā komunikācijā u.c., kā arī individuālajās un grupu konsultācijās. Piedalījusies dažādos NVA organizētajos ESF apmācību projektos.