Mūsu kompetence - Jūsu iegūtās zināšanas
„Ir divu veidu zināšanas. Mēs paši zinām priekšmetu, vai arī zinām, kur par to smelties zināšanas.”
Džonsons S. Semjuels (1709-1784), angļu rakstnieks

Gaidām ikvienu interesentu iegūt, papildināt un pilnveidot savas zināšanas mūsu izglītības iestādē.

Arhīvu pārvaldība. Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana.

05.09.2022.  10.00-13.00

Vebinārs Zoom platformā

 1. Normatīvais regulējums arhīvu pārvaldības jomā;
 2. Iekšējo normatīvo aktu izstrāde arhīvu pārvaldībā;
 3. Arhīva darba organizācija;
 4. Dokumentu izvērtēšana un glabāšanas termiņu noteikšana;
 5. Kas ir dokumenta informatīvā vērtība un arhīviskā vērtība. Pēc kādiem kritērijiem to nosaka;
 6. Dokumentu nodošanas kārtība iestādes/organizācijas arhīvā;
 7. Prasības un nosacījumi arhīva glabātavas izveidošanai;
 8. Arhīva uzskaites dokumentācijas izstrādāšana un noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 9. Arhīva dokumentu preventīvā aizsardzība, iespējamie riski un to novēršana;
 10. Fonda lietas veidošana;
 11. Tipveida kļūdas arhivēšanā un to novēršana.
Pasniedzēja Inese Blanka

Lietvedības speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē.Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā.Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.