"Patika individuāla pieeja"

"Ļoti vērtīgi, tiks praktiski pielietots darbā "

(par semināru "Dokumentu arhivēšana un arhīva veidošana uzņēmumā")