Profesionālā pilnveide un tālākizglītība
Profesionālās tālākizglītības programmas dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Profesionālās pilnveides izglītības programmas dod iespēju iegūt zināšanas un prasmju pilnveidošanu kādā nozarē.Profesionālā pilnveide ir profesionālās izglītības īpašs veids, kur personām, neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai iegūtās kvalifikācijas, dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

Drīzumā informācija tiks papildināta....