Inese Blanka - Ar humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē, kas iegūts Latvijas Universitātē un Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā  iegūto profesionālā maģistra grādu vadībzinībās, ar kvalifikāciju "Uzņēmumu un iestādes vadītājs", pieredzējusi pasniedzēja un lektore dokumentu un arhīvu pārvaldībā, biroja vadībā un dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja studiju programmā „Lietvedis”. Savā ilggadējā profesionālajā darbā valsts pārvaldē un privātajā sektorā ieguvusi plašu praktisko pieredzi dokumentu pārvaldībā un arhīvniecībā. Ar ilggadēju profesionālā darba pieredzi valsts pārvaldes iestādēs - Latvijas Nacionālajā arhīvā dokumentu saglabāšanas un izmantošanas jomā, Arhīvu inspekcijā par vecāko inspektori un Kultūras ministrijā par vecāko referenti dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos, kā arī lielā privātā uzņēmumā par dokumentu un arhīvu pārvaldības speciālisti.

 

Dace Kiršteine – zinoša un profesionāla speciāliste personāla vadības un psiholoģijas jomā, ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā un profesionālā maģistra grādu psiholoģijā Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskolā. Ir plaša pieredze kursu un semināru pasniegšanā psiholoģijā, saskarsmē, konfliktsituāciju risināšanā, lietišķā komunikācijā u.c., kā arī individuālajās un grupu konsultācijās. Piedalījusies dažādos NVA organizētajos ESF apmācību projektos.


Aicinām uz sadarbību pasniedzējus ar interesantām semināru tēmām:

Ja esat pieredzējis pasniedzējs / lektors savā profesionālajā jomā un Jums ir interesantas un aktuālas tēmas semināriem un kursiem, rakstiet mums.