Konsultācijas arhivēšanas jautājumos uzņēmumiem un organizācijām

1. Dokumentu izvērtēšana
2.  Dokumentu atlase iznīcināšanai
3. Arhīviski vērtīgo dokumentu sakārtošana
4.Arhīva lietu veidošana, noformēšana
5. Arhīva lietu uzskaites sarakstu veidošana
Konsultācijas dokumentu pārvaldības jautājumos